Stappenplan arbeidsongeschikte werknemer

€0.00

Een handig stappenplan dat je kunt gebruiken in de situatie dat je te maken hebt met (een) arbeidsongeschikte werknemer(s) en de verplichtingen uit hoofde van de Wet Verbetering Poortwachter moeten worden opgevolgd.

Door middel van de aanvraag van deze bestelling ga je akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrieven van Dutch Legal Experts per email.