Beeindigingsovereenkomst opstellen (incl. bepalen aanbod/strategie en begeleidende brief)

€850.00

In een beeindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) leg je de afspraken vast die je met jouw werknemer maakt ten aanzien van de beëindiging van het dienstverband.

Op die manier regel je samen met de werknemer de voorwaarden van het ontslag, zodat je niet naar de rechter of het UWV hoeft.

De WW-rechten van de werknemer worden daarmee bovendien zoveel als mogelijk gewaarborgd.

Aan de hand van de aangedragen informatie zal de situatie worden beoordeeld en wordt de inhoud van de vaststellingsovereenkomst samen met jou (rekening houdende met de wensen van de organisatie) strategisch en juridisch bepaald.

Vervolgens wordt een concept vaststellingsovereenkomst opgesteld.  Deze documenten kun je vervolgens aan de werknemer voorleggen.

De concept vaststellingsovereenkomst is de basis voor verdere onderhandeling(en) die je zelf met de werknemer kunt voeren om tot een afwikkeling van het dienstverband te komen.

Indien gewenst neemt Dutch Legal Experts de onderhandelingen met de werknemer over. Deze extra werkzaamheden vallen niet in dit pakket, maar hiervoor kunnen wel afzonderlijke prijsafspraken worden gemaakt. 

*prijs is exclusief btw