Diensten - HRM


  • Opmaak/review personeelshandboeken
  • Opmaak/review bedrijfsreglementen bijv. car policy of ziekteverzuimreglement
  • Advisering omtrent Arbowetgeving
  • CAO-vraagstukken
  • Indeling werknemers in functiegroepen en salarisschalen

Meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op.