Diensten l Legal


  • Opmaak/review van arbeidsovereenkomsten
  • Advisering en onderhandelen bij ontslagkwesties
  • Opmaak/review van beeindigingsovereenkomsten en begeleiding tijdens de totstandkoming daarvan
  • Advisering omtrent transitie- en ontslagvergoedingen
  • Advisering bij reorganisatie
  • Advisering bij arbeidsongeschiktheid
  • Advisering bij disfunctioneren
  • CAO- en fondsenonderzoek
  • Advisering OR-kwesties
  • Procederen bij kantonrechter/UWV

Meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op.